Project omschrijving

 

In opdracht van Woondiensten Aarwoude is in 2015 in Woubrugge het gebouw Hussonshoek ontwikkeld.

Een deel ervan wordt gebruikt door zorgorganisatie Activite die in Hussonshoek zorg biedt aan psychogeriatrische patiënten. Dat gebeurt in drie kleinschalige groepswoningen voor acht of negen mensen. De bewoners vormen samen met de medewerkers van Activite een groep waarin zij leven en wonen als een gezin.

Ook bevat het gebouw zestien sociale huurwoningen – speciaal voor mensen met een lichamelijke zorgvraag. De bewoners huren hun woning zelf van Woondiensten Aarwoude.

Hussonshoek is gesitueerd rondom een besloten binnengebied dat de bewoners gemeenschappelijk kunnen gebruiken.