Project omschrijving

 

Wonen Wateringen was de opdrachtgever van het complex dat in 1998 is ontwikkeld in een Vinex-uitbreidingsgebied van de gemeente Wateringen.

Het complex bestaat uit een appartementengebouw met een kinderdagverblijf en een aantal eengezinswoningen. De koppen van het appartementengebouw bevatten studio’s – eenkamerwoningen voor mensen die in aanmerking komen voor begeleid wonen.